Restauro architecten is in oktober 1993 opgericht door ir. P.W.M. (Peter) van Velzen. De naam van het bureau is afgeleid van het Italiaanse woord voor "restaureren" en is de verwijzing naar één van de hoofdtaken van het bureau, namelijk het opstellen van restauratieplannen voor monumenten. Restauro heeft in de loop der jaren o.a. verschillende kerkrestauraties begeleid, meerjarenplannen gemaakt en vele plannen voor monumenten opgesteld. Daarnaast heeft Restauro vele kleine en grote verbouwingen en uitbreidingen bij niet-monumenten ontworpen en begeleid. Een uitgebreid overzicht van gerealiseerde projecten vindt u op de pagina Projectenoverzicht.

We werken momenteel met drie architecten en hebben een goede samenwerking met meerdere gespecialiseerde freelancers, adviseurs en tekenbureaus. De projecten worden op een dusdanige wijze verdeeld onder de architecten dat een ieders specialiteit, specifieke interesses en deskundigheid het beste tot hun recht komen. Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, vergunningaanvragen, aanbesteding, gedetailleerde uitwerking etc, blijven vervolgens zoveel mogelijk bij één en dezelfde persoon. Hierdoor heeft de klant een duidelijk aanspreekpunt. We werken met het tekenprogramma Archicad, waardoor de ontwerpen 3-dimensionaal inzichtelijk worden. Hiermee heeft de klant direct een ruimtelijk beeld bij het ontwerp.

˄ scroll to top