Project: Bouwhistorisch onderzoek Nieuwe Sluisstraat 2 & 4, Schiedam

Status: rijksmonument

Periode: 2012

Medewerkers: Margreet Temme

In het kader van de ontwikkeling van de panden aan de Nieuwe Sluisstraat 2 en 4, is Restauro Architecten gevraagd een bouwhistorische verkenning met waardestelling te maken voor het pand op nummer 2.

De panden zijn gesitueerd op een van de oudste plekken in Schiedam en komen al op kaarten uit de 16e eeuw voor. Zij zijn van grote cultuurhistorische waarde voor Schiedam.

De historische afleesbaarheid van de panden en vooral de historische connectie met de Nieuwe Sluis zijn interessante gegevens. Het karakterverschil tussen het pakhuisje en het woonhuis is daarbij van belang. Intern is de verwevenheid van de twee panden onderling een curieus maar karakteristiek onderdeel van de geschiedenis van de panden.

˄ scroll to top