Project: Bezoekerscentrum Babbersmolen

Periode: 2012 - 2015

Medewerkers: Ellen Smit

Aannemer: Stichting Restauratie Werkplaats Schiedam

De Babbersmolen is gerestaureerd en draait weer. Bezoekers kunnen op dit moment niet op een passende wijze ontvangen worden. Het nieuwe bezoekerscentrum moet hiervoor de ruimte bieden. Het nieuw op te trekken bezoekerscentrum is afgeleid van het voormalige zomerhuis dat naast de molen stond. Aan de hand van oude foto's is het gebouw ontworpen. Op de bestaande fundering van het oude zomerhuisjes wordt het bezoekerscentrum opgetrokken.

˄ scroll to top