sodafabriek schiedam herbestemming spant

Wat bieden wij?

Restauro Architecten is gespecialiseerd in restauratie, renovatie en herbestemmingsopgaven. Wij zetten altijd het bestaande gebouw centraal. Erfgoed of niet-monumentaal, elk gebouw heeft zijn eigen verhaal dat het waard is om door te vertellen. Met onze kennis van en ervaring in restauraties en transformaties combineren wij de wensen van u als klant, een creatief ontwerp en de karakteristieken van het gebouw tot één kloppend geheel dat weer waarde heeft voor de omgeving en de toekomst. Wij blijven daarin altijd dichtbij: dichtbij bij u als klant, in het gebouw en de buurt.

Wij dragen graag bij aan een prettige leef-en woonomgeving, door behoud en doorontwikkeling van historisch erfgoed. Gebouwen en plekken beleefbaar maken voor gebruiker én publiek, met behoud van het unieke karakter en zoeken naar ruimte voor transformatie.

Restauro kan u als architect adviseren en begeleiden bij de realisatie van uw droom en biedt u de volgende werkzaamheden aan:

 • Locatieanalyse
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Bouwhistorische analyse
 • Restauratie en onderhoudsplan
 • Subsidieaanvraag
 • Gebrekenopname
 • Begeleiding bestemmingsplanwijziging
 • Ontwerp verbouwing, herbestemming
 • Vergunningaanvraag
 • Begeleiding aanbesteding en werkvoorbereiding
 • Directievoering en bouwtoezicht
˄ scroll to top