Project: sociaal woningbouwcomplex de Kiefhoek, Rotterdam - restauratie

Status: rijksmonument

Periode: 2011

Medewerkers: Margreet de Keijzer, Joyce van der Knaap, Peter van Velzen

Extra begeleiding: Kokshoorn Bouwadvies

Het onderhoud aan de 198 woningen van het vroegere arbeidswijkje De Kiefhoek is in 2011 afgerond. In oktober 2006 werd er gestart met de uitvoering van de pilot. Het stucwerk van de buitengevel en de rotte kozijnen werden aangepakt. Ook het ventilatiesysteem werd onder de loep genomen. Hieruit volgde de definitieve maatregelen voor de rest van de blokken. Met de huidige restauratie en maatregelen is het rijksmonument van architect Oud voor de komende jaren behoed voor verval en verloedering. Daarbij ziet het witte wijkje in Feijenoord er weer net zo fris uit als dat het oorspronkelijk bedoeld was en is het weer prettig om er te wonen.

˄ scroll to top